ANUNŢ

recrutare candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea 2018  și ianuarie 2019

 

                                                          

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu recrutează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne și pentru locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea de admitere 2018  și ianuarie 2019.

 

        Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs următoarele locuri:

a) Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București:

10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Științe Juridice şi Administrative,  pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Drept”, programul de studii universitare de licență „Drept”;

 

50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Științe militare, informații şi ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine şi siguranță publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

   43 locuri alocate Jandarmeriei Române;

    6 locuri alocate SPP;

   1 loc alocate SIE;

 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Politie pentru învățământul cu frecvență redusă – domeniul de licență „Științe militare, informații şi ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine şi siguranță publică”.

 

b) Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

·       317 locuri alocate Jandarmeriei Române;

·       25 locuri alocate SIE;

·       8 locuri alocate SPP.

 

c) Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni:

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

·       335 locuri alocate Jandarmeriei Române;

·       15 locuri alocate SIE;

 

d) Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu21 locuri alocate MAI conform specialităților, astfel:

o   2 locuri – Managementul organizației – Artilerie şi rachete;

o   1 loc – Managementul organizației – Geniu;

o   1 loc – Managementul organizației – Apărare CBRN;

o   2 locuri – Managementul organizației – Auto;

o   2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații şi informatică;

o   5 locuri – Contabilitate şi informatică de gestiune – Finanțe-contabilitate;

o   8 locuri – Administrație publică – Logistică;

 

e) Universitatea Națională de Apărare „Carol I” - 2 locuri – Științe militare, informații şi ordine publică – Logistică.

 

f) Academia Tehnică Militară București 33 locuri alocate MAI conform următoarelor specialități, astfel:

o   4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;

o   7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;

o   2 locuri – Muniții, rachete, explozivi şi pulberi;

o   5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;

o   3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;

o   4 locuri – Comunicații pentru apărare şi securitate;

o   3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;

o   5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională.

 

g) Institutul Medico-Militar 12 locuri alocate MAI (Direcția Militară), specialitatea militară „Medicină generală” (7 București, 5 Tg.Mureș).

 

h) Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate MAI (IGAV):

o   10 locuri – Științe militare, informații şi ordine publică – Aviație piloți;

o   3 locuri – Științe militare, informații şi ordine publică – Radiolocație;

 

i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate MAI:

o   2 locuri – Inginerie marină şi navigație – Electromecanică navală;

o   4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică;

j) Școala Militară de maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești 8 locuri alocate MAI conform specialităților, astfel:

o   5 locuri – Auto;

o   1 loc – Tehnică de comunicații;

o   1 loc – Operare şi mentenanță echipamente informatice;

o   1 loc – Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică;

 

k) Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” 5 locuri alocate MAI conform specialităților, astfel: Aeronave şi motoare de aviație.

 

l) Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa 66 locuri alocate MAI conform specialităților, astfel:

o   7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;

o   11 locuri – Timonier şi tehnică de navigație navală;

o   8 locuri – Comunicații navale şi observare semnalizare;

o   12 locuri – Motoare şi mașini navale;

o   28 locuri – Motoare şi instalații electrice navale

 

Prima etapă de selecție constă în evaluarea psihologică și examinarea medicală a candidaților, aceste activități realizându-se la unitățile care au recrutat candidații (inspectorate județene de jandarmi).

A doua etapă  constă în contravizita medicală și proba de evaluare a performanței fizice. Aceste activități se realizează la sediul unităților de învățământ.

A treia etapă proba de verificare a cunoștințelor, realizată la instituțiile de învățământ.

Recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se realizează în raport de domiciliu/reședința înscris/ă în cartea de identitate şi specialitatea pentru care optează candidatul, conform ofertei educaționale.

Depunerea cererilor de înscriere

Cererile tip de înscriere se depun de către candidați la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu – Compartimentul Management Resurse Umane şi Organizare Structurală, Calea Poplăcii nr. 85 până la următoarele date limită, astfel:

a) până la data de 25 mai 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI);

 b) până la data de 15 iunie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la școlile postliceale ale MAI;

c) până la data de 23 noiembrie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la școlile postliceale ale MAI.

 

Depunerea dosarelor de recrutare

 

Termenele de depunere a dosarelor de recrutare în volum complet (dosar plic pentru fiecare dintre candidați), sunt:

Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și toate instituțiile de învățământ din subordinea M.Ap.N. dosarele de candidat se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu - Serviciul Resurse Umane, până la data de 15 iunie 2018.

Pentru școlile militare de subofițeri ale Jandarmeriei Române dosarele de candidat se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu - Serviciul Resurse Umane, până la data de 27 iulie 2018 (pentru sesiunea septembrie 2018), și până la data de 13 decembrie 2018 (pentru sesiunea ianuarie 2019)

 

 

Condiţii legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor

 

Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile MAI.

Suplimentar fată de condițiile prevăzute mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile MAI la alte instituții de învățământ trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecție impuse de organizatori, după caz.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propia răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Candidații pot opta, pentru una sau mai multe instituții de învățământ superior sau școli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituțiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

Candidații recrutați pentru admiterea Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pentru specializările „Drept” şi „Ordine şi siguranță publică” şi ”Instalații pentru construcții – pompieri”, pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Candidații la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura instituției, şi centrul universitar pentru care optează – București (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din București) sau Târgu Mureș (Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureș).

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ, candidații trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiții şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

            Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

            Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut şi promovat examenul de bacalaureat.

 

 

 

Condiții suplimentare

 

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra cost, de către:

a) candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spațială „Gen. Dr. Aviator Victor Anastasiu” București din cadrul Spitalului Militar Central;

b) candidații la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, care efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul;

Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe.

 

Recrutarea şi selecţia candidaţilor

beneficiari ai prevederilor Ordinului MAI nr. 35/2014 şi Ordinului MAI nr. 108/2014

 

(1) Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI  nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor polițiștilor decedați sau, după caz ale Ordinului MAI nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.

(2) Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

(3) După analiza realizată la nivelul Direcției Generale Management Resurse Umane, denumită în continuare DGMRU, asupra propunerii de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, în vederea informării solicitantului, unităţii de recrutare şi instituției de învățământ pentru care optează acesta în sensul rezervării locului la admitere, în situația promovării etapelor de recrutare şi selecție prevăzute.

(4) În situația în care solicitarea a fost aprobată până la data susținerii probelor eliminatorii, constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare şi selecție, similar celorlalți candidați.

(5) Dosarul de recrutare pentru candidatul care a fost declarat apt din punct de vedere medical şi psihologic este transmis de unitatea de recrutare instituției de învățământ pentru care optează.

(6) În situația în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susținerea probelor de selecție potrivit graficului/calendarului de admitere al instituției de învățământ pentru care a optat, respectiv contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, DGMRU informează solicitantul şi unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru sesiunea următoare de admitere, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor şi criteriilor de recrutare.

(7) În funcție de cererile de înmatriculare aprobate, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDAT:

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din anexa 2 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

1.     cererea de înscriere (conform anexei) şi CV;

2.     copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor şi anume diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (vor fi prezentate originalul documentelor în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea / se acceptă şi copiile legalizate *):

-        Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2018- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.

-        Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2018: atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată, foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.

3.     copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau, altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

4.     copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

5.     autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

6.     cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

7.     o fotografie color 9x12cm;

8.     două fotografii color 3/4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal)

9.     fişa medicală tip de încadrare în MAI;

10.  declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei);

11.  avizul psihologic (acesta se introduce de compartimentul cu sarcini de recrutare);

12.  alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare.

Modele cererilor-tip de înscriere la concurs şi al declaraţiei prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice sunt prevăzute în anexele prezentului anunţ.

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

Constituirea dosarelor de recrutare ale candidaților pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” București

Fiecare candidat la învățământul cu frecvență precum şi la învățământul cu frecvență redusă, va constitui câte un dosar plic cuprinzând documentele prevăzute de în Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile  Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 cu nr. 5174400 din 22.01.2018;

Documentele vor fi introduse în dosarul plic conform ordinii prevăzute în regulamentul menționat anterior.

 

Organizarea şi desfășurarea activităților de selecţie a candidaţilor în vederea participării la concursul de admitere

 

 În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe, potrivit prevederilor legale în vigoare:

a) examinarea medicală;

b) evaluarea psihologică;

Pentru anumite specialități este necesară obținerea unor avize medicale şi psihologice/psihotehnice suplimentare (pompieri şi protecție civilă, auto, aviație, marină etc.).

Examinarea medicală a candidaților se realizează la unitățile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fișei medicale.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare.

Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de evaluare psihologică a candidaţilor se realizează în conformitate cu dispoziţia a directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, care se transmite DGMRU şi  inspectoratelor generale / unităţilor cu atribuţii de recrutare.

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

 

       Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul unității.

       Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei  de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

 a) cartea de identitate sau paşaportul, în original ;

b) diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs);

c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidații Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la alte instituții de învățământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dobândirea unor aptitudini etc.)

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinării medicale suplimentare

* Notă: copiile se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Aceste documente pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care cele menţionate mai sus nu se mai realizează.

 

Susținerea probelor eliminatorii de către candidații pentru instituțiile MApN

 

(1) Candidații MAI la instituțiile de învățământ ale MApN susțin probele eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7 - 11 iulie 2018, ora 07:00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul şi echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr. 31 la Ordinul MAI nr. 140/2016 sau în Anexa nr. 31 la Ordinul MAI nr. 177/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare, după caz.     

(2) Dosarele candidaților care au promovat probele eliminatorii prevăzute la alin. (1) sunt transmise la instituțiile de învățământ ale MApN.

 (3) Candidații selecționați de MAI care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat şi pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile proprii.

           (4) Candidații selecționați de MAI pentru Institutul Medico-Militar susțin proba eliminatorie la limba engleză în data de 16 iulie 2018 la această instituție şi proba de cunoștințe în data de 25 iulie 2018 la facultatea de profil din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” București, respectiv Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureș.

 

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI şi organizarea concursurilor de admitere

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfășoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august, activitățile specifice înscrierii, desfășurări probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite şi planificate prin regulamentul concursului de admitere cu nr. 5174400 din 22.01.2018, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Școlile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unitățile de învățământ, astfel:

 - în perioada 24 august –  septembrie 2018 (sesiunea septembrie 2018);

 - în perioada 10 – 21 ianuarie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).

Perioadele de școlarizare a seriilor de elevi sunt:

a) 12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 (sesiunea septembrie 2018); b) ianuarie - noiembrie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).

 

Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

 

           Contravizita medicală a candidaților se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialiști desemnați de Direcția Medicală a MAI, care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu mențiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălțimea minimă şi existență semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.

         Evaluarea performanței fizice a candidaților (cu excepția candidaților la Facultatea de Arhivistică care nu susțin această probă) se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare (ANEXA nr. 3^1).

           Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

           La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice -  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

 

           Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Alte aspecte

1.       În perioada probelor selecție şi/sau de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la instituţii de învăţământ candidaţii beneficiază de asistenţă medicală de urgenţă gratuită.

2.       Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

3.       Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

4.   Absolvenții de liceu ai promoției 2018 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență.

5.   Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se postează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Selecția candidaților prin probele de verificare a cunoștințelor

              Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.       

              Mai multe informații/detalii despre sesiunea de admitere în instituțiile de învățământ ale celor două ministere, se pot accesa următoarele site-uri:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” București www.academiadepolitie.ro, adresa: mun. București, Aleea Privighetorilor nr. 1-3;

◊ Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășaniwww.scoaladragasani.ro, adresa: mun. Drăgășani, strada I.C. Brătianu nr. 25, jud Vâlcea;

◊ Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeniwww.jandarmeriafalticeni.ro, adresa: localitatea Fălticeni, strada Armatei nr. 1-3, jud. Suceava;

◊ Academia Tehnică Militară Bucureștiwww.mta.ro, adresa: mun. București, bulevardul George Coșbuc nr. 81-83;

◊ Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu www.armyacademy.ro, adresa mun. Sibiu, strada Revoluției nr. 3-5, jud. Sibiu;

◊ Institutul Medico-Militar București- www.immil.co.nf sau https://facebook.com/Institutul.Medico.Militar, adresa: mun. București, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5;

◊ Academia Forțelor Aeriene „Henry Coandă” Brașovwww.afahc.ro, adresa: mun. Brașov, strada Mihai Viteazul nr. 160, jud. Brașov;

◊ Academia Navală  „Mircea cel Bătrân” Constanţawww.anmb.ro, adresa: mun. Constanţa, strada Fulgerului nr. 1, jud. Constanţa;

◊ Universitatea Națională de Apărare „Carol I” Bucureștiwww.unap.ro, adresa: mun. București, Șoseaua Panduri nr. 68-72 ;

◊ Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești www.ncacademy.ro, adresa: mun. Pitești, strada Trivale, nr. 16bis, jud. Argeș;  

◊ Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” www.smmmsfa.ro, adresa: localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, jud. Buzău;

◊ Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanţawww.smmmfn.ro, adresa: mun. Constanţa, strada Dezrobirii nr. 80, jud. Constanţa.

Cei interesați se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu – Compartimentul Management Resurse Umane şi Organizare Structurală, Calea Poplăcii nr. 85 Tel. 0269/233170; 0269/233190 – interior 24534/24535/24537, www.jandarmeriasibiu.ro.     

 

 

Mult succes tuturor candidaților!

                   

    DOCUMENTE NECESARE

 DESCARCA!

 

 

 

     

                  Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Dragasani

 CNAI

Schengen Romania

DGA

112


 Relaţii publice:

Telefon / Fax:

0269/233170;0269/233190; 0269/233982; fax.0269/232600, tel.mob.0749113183

Email:

relatii_publice@jandarmeriasibiu.ro

Ofiţer relaţii publice:

Slt. Picioiu Floriana